MaviGard Akıllı Adresli Gaz Algılama Sistemleri

9.6.2021 Elektrik Dünyası Dergisi, Ürün, Mavili, MaviGard Akıllı Adresli Gaz Algılama Sistemleri

Bugün, alışveriş merkezlerinden, rezidanslara, havalimanlarından iş merkezlerine kadar birçok yapının yer altında kalan kısımları “kapalı otopark” olarak kullanılmakta, nüfusun yoğun olduğu yerlerde özel işletmeler tarafından idare edilen yer altı otoparklarına da sıkça rastlanmaktadır. Bu mahallerde kullanılan araçların ürettiği zehirleyici/yanıcı nitelikteki gazların ölçümlenmesi ve ortamın güvenli hale getirilmesi için mahal özelliklerine uygun gaz algılama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Otoparkların yangın tehlikesine karşı korunması, olası risk durumunun erken tespitinin sağlanması, gerekli tahliye senaryolarının oluşturulması son derece önemlidir.

Mavili Elektronik A.Ş. tarafından tasarlanan MaviGard Akıllı Adresli Gaz Algılama Sistemleri, zehirli ve yanıcı nitelikte gazlar barındıran bu tip mahallere özel olarak, yüzey montaj teknolojisi (SMT)  ile üretilmektedir. Karbonmonoksit ve patlayıcı gaz kaçaklarına karşı korunmak için üretilen bu sistemlerde, yüksek teknoloji ürünü olan elektrokimyasal ve katalitik sensörler kullanılmaktadır. Sistem içerisinde yer alan dedektörler ve alarm cihazları IP65 koruma sınıfına sahiptir. 4-20mA modülü sayesinde endüstriyel gaz dedektörleriyle kullanıma uygun olan sistem, riskin yoğun olduğu mahaller için güvenilir seçim sunmaktadır.

Her bir santralin hafızasında 1000 adet alarm ve 1000 adet hata vb. diğer olayların kaydı saklanabilmektedir. Alarm durumunda; olayın türü, tarihi, saati vb. bilgileri içeren anlık veya günlük raporlama ile SMS veya e-mail gönderilebilmektedir.

Santrallerde ayrı seviyeler için (Alarm1, Alarm2, Alarm3) kuru kontak ve genel hata röle çıkışı bulunmaktadır. Alarm seviyeleri dahil olmak üzere toplam 4 adet enerjili siren çıkışı yer alır. Santralin 1 çevrimine 127 adet cihaz bağlanabilmekte, 8 çevrime kadar genişletilerek; 1016 adet cihaz kapasitesine ulaşılabilmektedir. CANBus (Network) haberleşme protokolü ile 64 adet santral network çalışabildiğinden 65.024 adet cihaz, network yapıda izlenebilmektedir. Network içerisindeki herhangi bir santralden diğer santrallerin izleme ve kontrolü sağlanabilmektedir. Network yapıya entegre edilen GCU paneli veya SGC modülü ile TCP/IP, GPRS, RS-232/RS-485 üzerinden haberleşme sağlanabilmektedir. MODBUS çıkışlarındaki bilgilerin yazılım yoluyla paylaşılmasıyla BMS’ye entegrasyon gerçekleştirilebilmektedir.

Akıllı adresli karbonmonoksit (CO) dedektörünün ölçüm aralığı 0-500 ppm, bütan-propan (LPG) dedektörünün ölçüm aralığı ise %0 - %100LEL’dir. Sensör hassasiyeti açısından değerlendirmek gerekirse; karbonmonoksit dedektörün hassasiyeti 1 ppm, bütan-propan sensör hassasiyeti ise %1LEL’dir.

Karbonmonoksit dedektörlerin 30ppm, 60ppm ve 150ppm olmak üzere 3, LPG dedektörlerin %20LEL, %40LEL ve %100LEL olmak üzere 3 alarm seviyesi vardır. 40 adet sanal bölge oluşturularak, 120 adet röle kontrol modülü aktif edilebilmektedir. Her bir santral için 1000 adet senaryo (Cause / Effect) yapılabilmektedir. Santrallerin konfigürasyon ve senaryo işlemlerinin yapılabilmesi için RS-232 bilgisayar bağlantı port girişi vardır. Santral ön panelindeki LCD ekranı ile çevrim, adres, bölge, birim, ölçülen gaz konsantrasyonunun anlık ve ortalama durum bilgileri izlenmektedir.

Maxlogic SPRVSR+ Yazılımı sayesinde; noktasal alarm tespiti, uzaktan izleme, kontrol ve olay verilerinin depolanması işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. Müdahale gerektiren durumlarda Alarm İptal, Alarm vb. komutlar SPRVSR+ üzerinden de gönderilebilmektedir.

Simülasyon seçeneği kullanılarak, gerçek olmayan bir gaz alarmı ile haritaların, cihazların ve sistem çalışmasının kontrolü sağlanmaktadır. Dedektörlerin belirli periyotlarda kalibrasyonu ayarlanmalı, sistem test edilerek daimi işler kılınmalıdır.

Kapalı otoparklar gibi gaz algılama sistemine ihtiyaç duyan mahaller için; MaviGard Akıllı Adresli Gaz Algılama Sistemleri, titizlikle çalışan, etkin bir çözüm sunmaktadır.