Söndürme Sistemlerinin; Kontrol Ve İzlemesinde Kullanılan Kontak İzleme Modüllerinin Süpervize Olmasının Önemi

19.5.2022 Elektrik Dünyası Dergisi, Makale, Mavili Elektronik, Söndürme Sistemlerinin; Kontrol Ve İzlemesinde Kullanılan Kontak İzleme Modüllerinin Süpervize Olmasının Önemi

Kimya laboratuvarlarından endüstriyel tesislere kadar pek çok mahalde, olası bir yangın tehlikesine karşı can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için; algılama ve alarm sisteminin yanısıra söndürme sistemleri de kullanılmaktadır. Mahalin barındırdığı özelliklere göre; sulu ve/veya gazlı nitelikte tesis edilen söndürme sistemlerinin, yangın söndürme santrali tarafından tetiklenebilmesi, oluşabilecek bir yangının erken müdahale ile bertaraf edilebilmesi için son derece önemlidir.

Mavili Elektronik, 35 yıllık sektörel bilgi ve tecrübesinin ışığında bu tarz mahallerin ihtiyacını karşılayabilmek için;

•Cross-zone algılama prensibine göre çalışan Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Santralini,

•Santralin üzerinde bulunan gösterge ve kontrollerin uzaktan gerçekleştirilebilmesine imkân veren Maxlogic Söndürme Durum Gösterge Ünitesini,

Maxlogic Söndürme Çıkış Arttırıcı Panelini,

•Söndürme işleminin uzaktan el ile başlatılabilmesine olanak sağlayan Maxlogic Söndürmeyi El İle Serbest Bırakma Butonunu,

•Söndürme işleminin duraksatılabilmesini sağlamak adına ise; Maxlogic Söndürmeyi Acil Durdurma Butonunu üretmiştir.

Yüzey montaj teknolojisi ile üretilen tüm bu cihazlar sayesinde söndürme sistemi ile yangın ve gaz algılama sisteminin otomasyonunun kusursuz hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Mahal ihtiyaçlarını her daim göz önünde bulundurarak ürünlerini geliştiren Mavili Elektronik, kullanılan söndürme sisteminin, akıllı adresli yangın algılama sistemine entegrasyonunu gerektiren durumlarda; “süpervize” seçeneği de barındıran kontak izleme modülleri üzerinden çözüm sağlamaktadır.

Süpervize nitelikteki kontak izleme modülleri; çevrimin söndürme sistemi ile arasında bulunan kablo bağlantısının sürekliliğinin kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. Kontak izleme modülleri ile çevre sistemler arasındaki kablo bağlantılarında olası bir kopukluk ya da kısa devrenin fark edilememesi; tetiklemenin aksamasına, müdahalenin gecikerek veya gerçekleşmeyerek hayati sonuçlar doğurmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple kontak izleme modülleri tercih edilirken süpervize özelliği taşıması gözetilmelidir.

Maxlogic akıllı adresli yangın algılama ve alarm santralleri, kablo çevrimlerine bağlı, EN 54-17 ve EN 54-18 standardına uyumlu olan “süpervize” kontak izleme modülleri ile sürekli haberleştiğinden, sistemde oluşabilecek açık devre, kısa devre gibi durumların takibi kolaylaşmaktadır. Yangın söndürme tesisatındaki; su akışını kesebilen tüm vanaların, su akış alarm anahtarlarının, basınç anahtarının, elektrikli veya dizel yangın pompalarının kontrol ve izlemesi gibi birçok görev yapılabilmektedir.

Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Santralinin üzerinde yer alan iki ayrı röle bağlantı noktasına, iki adet kontak izleme modülü eklenerek, modüllerden biri hata, diğeri ise yangın durumunun kontrolünde kullanılabilmekte, akıllı adresli yangın algılama ve alarm sistemi üzerinden söndürme sisteminin izleme ve kontrolü etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektir.