Kudüs'e Zulmedenlerin Kuklaları

1.5.2021

Emperyalizmin işgalci, sömürü düzeni, zalimliği, azgınlığı yaymaya devam ediyor. 21. yüzyılda insanlığı tüketmeye, medeniyetlerin insani özünü yerle bir etmeye devam ediyor. Vicdanları çoraklaşanların, zihinleri işgale uğrayanların taşeronluğuyla, gücü dayatanlar insanlığın düşmanları olarak tarihin kirli sayfalarına yazılmaya devam ediyor.

Kudüs'ü aşama aşama işgal ederek, çalarak, zorbalıkla ele geçirmeye çalışarak, İsrail'in yaşattıkları, artık sözün ötesine geçiyor.

1948 yılından beri, Filistin halkını nefessiz bırakmak üzere, arkasındaki emperyalizmin kirli projesinin aktörü olarak, zulümlerine devam ediyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı yok etmeyi kafasına koyan İsrail, yeryüzünde zalimliğin egemenliğini dayatmanın cüretiyle yol alıyor.

İsrail, zorbalık yoluyla ona bahşedilen kuruluşunun gereğini adım adım yerine getiriyor. Emperyalizmin karakolu, garnizon devletçiği olarak, terör estirerek, mazlum halkları sindirerek zalimliğini kalıcılaştırmaya çalışıyor. Osmanlı sonrası bölgeyi, kukla yönetimlere, babadan oğula geçen baskıcı rejimlere, kendilerine bağlı taşeronları olarak bırakan emperyalist güçler; İsrail garnizon devletçiğine, kukla yönetimlerini kontrol etmenin işlevini de yüklemiş durumda.

Her zaman olduğu gibi yine mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesi'nde Kudüs'te terör estirerek, Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara saldırması, esasen insanlığın tükenişidir.

Bu zalimliğe seyirci kalanlar, insanlığın tükenişine seyirci kalanlardır. Y

a İslam coğrafyasındaki yönetimler? Yaşananların asıl şer ortakları onlardır.

Evet İslam coğrafyasında emperyalizmin köleleştirdiği ülke yönetimleri, bu tükenişin suç ortaklarıdır. Filistin davasına ihanet edenler, seyirci kalanlar, Batılı efendilerinin uşaklığını yapanlar tarihin kirli sayfalarının başaktörleridir. Bugün de aynı rollerini oynamaktadırlar.

Küresel efendilerinin buyruğuyla İsrail ile anlaşma yapan ülkeler, İslam inancının değerlerini, küresel efendilerinin hizmetkarlığına feda edenlerdir. Onlar; İslam'ın harici düşmanlarının kuklası olan dahili düşmanlarıdır.

İslam'ın; barışı, adaleti hakkı tesis edecek olan medeniyet damarını kirletmeye yeltenenlerdir. Mazlumların sığınağı, adaletin, kul hakkının esası İslam'ın, yeryüzünde; kulun kula kulluğuna, sömürüye, emperyalizme, zulme karşı muzaffer olmasının önünü tıkayanlardır.

İnancına, halkına, tarihine, toprağına ihanet edenlerdir. Geleceklerini küresel zorbalara teslim eden korkaklardır.

İslam ülkeleri sıfatıyla anılan ama İslam anlayışının özünden den uzak, İslam coğrafyasında gerçek İslam'ın yaşaması ve yaşatılmasını engelleyenlerdir. İslam coğrafyasının fitne, fesat odaklarıdır.

Boyunlarına kement geçiren küresel sömürü baronlarının gönüllü köleleridir. Aralarında kurdukları sözde birlikler, ittifaklar, işbirliği teşkilatları da sahtedir. Küresel efendilerinin hizmetinde her türlü kötülüğe yatkın, mazlum halkların nefessiz kalmasının sebepleridirler. Küresel sömürü efendilerinin eliyle edindikleri; "diktatör", "zorba", "darbeci" kimlikleri, kendi halklarına zulmetmenin işlevini taşıyan kimlikleridir.

İslam coğrafyasında; Kudüs'ün kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kurtuluşu, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması, Müslümanların, emperyalizmin İslam coğrafyasındaki fitne fesat odaklarından, kukla yönetimlerinden kurtulmasıyla mümkündür.

Önce kukla yönetimlerden kurtulmak gerekir. Halkların rejimleri, yönetimleri egemen olması gerekir. Emperyalizmin kuklalarından kurtulmadıkça, ne Kudüs, ne Filistin, ne işgal altındaki tüm topraklar özgürlüğüne kavuşur.

Yeniden tarih yazılmasının fazındayız. İnsanlık tükenişinin önlenmesi için yeniden tarih yazımının hayati ihtiyacı içindeyiz.

O tarihi yazacak olanlar ki; yeryüzünde hakkın, hukukun, adaletin gerçek temsilcileri, mazlumlara nefes olanlardır. "Dünya beşten büyüktür" şiarını hayata geçirenlerdir.

İnsanlık onuru, emperyalizme ve kuklalarına boyun eğmeyecek. Tarih eninde sonunda bunu da yazacaktır...

 

Kaynak; https://www.aksam.com.tr/yazarlar/prof-dr-yasar-hacisalihoglu/kuduse-zulmedenlerin-kuklalari/haber-1173019