Yüksek Tavanlı Mahallerde Yangın Algılaması Nasıl Yapılır?

1.1.2023 Elektrik Dünyası Dergisi, Teknoloji, Mavili Elektronik, Yüksek Tavanlı Mahallerde Yangın Algılaması Nasıl Yapılır?

Olası bir yangın durumuna karşı algılama ve alarm sistemi tesis edilirken mahal özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yüksek tavanlı olarak nitelendirilebilecek depolar, antrepolar, fabrikalar, hangarlar, hipermarketler, atriumlar, müzeler gibi mahallerde yangın algılaması için ışın tipi (beam) duman dedektörleri tercih edilmektedir. Işın tipi (beam) duman dedektörleri tercih edilmesinde; tavana monte edilen optik duman dedektörleri için tavan yükseklik limitinin 11 metre ile sınırlı kalması önemli bir rol oynamaktadır. Işın tipi duman dedektörlerinin tavan yükseklik limiti 25 metre yüksekliğe kadar çıkabilmektedir.

1987’den bu yana yangın ve gaz algılama alanında ürün ve hizmet geliştiren Mavili Elektronik’in Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri de yüksek tavanlı mahallerin yangından korunması için projelendirilen dedektörlerdir.

Yüksek tavanlı mahaller için özenle tasarlanan, LPCB sertifikalı Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri; montaj, kablolama, bakım ve kalibrasyon konularında optik duman dedektörlerine göre zaman ve maliyet açısından da avantaj sağlamaktadır. Yüzey montaj teknolojisi kullanılarak üretilen bu dedektörlerin, hem adresli ve hem de konvansiyonel sistemler için uygun model seçenekleri vardır.

Dedektörlerin alıcı ve vericiden oluşan modelinde;  alıcı ve verici birbirini karşılıklı görecekleri şekilde 5 metreden 100 metreye kadar farklı uzaklıklarda konumlandırılabilmektedir. Vericiden çıkan kızıl ötesi ışın normalde hiçbir engele takılmadan alıcı üzerine düşerken, yangın esnasında çıkan dumanın, alıcı üzerine düşen ışın miktarını azaltması sonucunda dedektör yangın alarmı vermektedir.

Alıcı verici ünitesi ve reflektörden oluşan modelde de alıcı verici ünitesi ile reflektör birbirini karşılıklı görecek şekilde konumlandırılmaktadır. Tekli reflektör ile alıcı verici arasındaki mesafe; minimum 5 metre - maksimum 35 metre iken, 4’lü reflektör ile maksimum algılama mesafesi 50 metreye kadar uzatılabilmektedir. Algılama prensibi olarak;  normal durumda alıcı verici ünitesinden çıkan kızıl ötesi ışın hiçbir engele takılmadan reflektör üzerine düşmekte, reflektörden yansıyan ışınlar da alıcı verici ünitesine geri dönmektedir. Yangın durumunda ise; dumanın alıcı verici ünitesi üzerine düşen ışın miktarını azaltması sonucunda dedektör yangın alarmı vermektedir.

Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörlerinde kullanıcı dedektörün alarma geçmesi için alarm seviyesi belirleyebilmektedir. %25, %35 veya %45 oranlarında belirlenebilen bu alarm seviyeleri, ışının alıcıya / alıcı verici ünitesine ulaşırken ne ölçüde engellendiğinde dedektörün alarm durumuna geçeceği konusunda seçim şansı sunmaktadır. Zamanla gelişen, optik kirlenme veya sinyal eksenindeki kaymalar alıcının üzerine düşen ışın miktarının azalmasına yol açabilmektedir. Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri bu durumun yanlış alarma sebebiyet vermemesi için kendisini otomatik olarak ayarlamakta,  ayar edemeyecek kadar kirlilik veya eksen kayması varsa da “hata” uyarısı vermektedir. Işığın engellenme oranı ani olarak %90 dan fazla olduğu zaman, katı bir cismin dedektör önünde olabileceği düşünüldüğünden dedektör hata alarmı vermektedir. Böylece; özellikle depolardaki forklift kullanımı sırasında yaşanabilen ışının engellenmesi durumları yangın alarmı olarak algılanmamaktadır.

Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri; sahaya uyarlanan tüm bu gelişkin özellikleri sayesinde, mahale uygun algılama gerçekleştirerek yangın tehlikelerine karşı savunmada, çok daha etkin sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.