Elektrik Dünyası Dergisi
E Bülten Aboneliği
E-Posta
Ad / Soyad
Ana Sayfa » Röportaj
RöportajProf. Dr. Ömer Usta: ‘IEEE Dünya Çapında Her Yıl 2.000’e Yakın Konferans, Seminer, Fuar ve Teknik Toplantı Gibi Blimsel ve Teknolojik Etkinlikler Düzenleniyor’
Kategori : Röportaj
Ekleyen : Administrator
Tarih : 2020-10-16 14:15:39


Geri Dön
Prof. Dr. Ömer Usta: ‘IEEE Dünya Çapında Her Yıl 2.000’e Yakın Konferans, Seminer, Fuar ve Teknik Toplantı Gibi Blimsel ve Teknolojik Etkinlikler Düzenleniyor’

2021 IEEE PES GTD, İstanbul Etkinlik Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Usta ile IEEE PES’in Türkiye’de gerçekleştireceği etkinliği ve IEEE’nin elektrik-enerji sektörlerinin gelişimi için ne tür katkılar yaptığını konuştuk.

 

Kısaca IEEE’yi tanıyabilir miyiz?

Misyonu ve kuruluş amacı insanlığın yararı için teknolojik gelişmelere ön ayak olmak olan IEEE (Institution of Electrical and Electronic Engineering, Amerikan Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Odası), merkezi Amerika Birleşik Devleti’nde olan bir sivil toplum kuruluşu. Bünyesinde elektrik, elektronik, bilgisayar, işaret işleme, haberleşme gibi alanlarla ilgili 35 teknik topluluk (society) barındıran IEEE’nin dünya genelinde akademisyenler, araştırmacılar, mühendisler ve öğrencilerden oluşan yarım milyonu aşkın üyesi bulunuyor. Buna ek olarak birçok endüstriyel ve kamu kuruluşunun yanı sıra üniversite kütüphaneleri de IEEE’nin üyeleri olarak ekosistemimizin içinde yer alıyor. IEEE ve sözü edilen toplulukların gönüllü yöneticileri, iki yıl süre için seçimle iş başına geliyor. Yöneticiler dünya genelindeki üyelerin oyları ile seçiliyor ve her üye, ilgili pozisyonlara aday olabiliyor.

IEEE tarafından dünya çapında her yıl 2.000’e yakın konferans, seminer, fuar ve teknik toplantı gibi bilimsel ve teknolojik etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde çok sayıda bilimsel ve teknolojik bildiriler sunuluyor. Daha sonra bu bildiriler IEEE Xplore’da elektronik olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda, elektrik, elektronik ve bilgisayar konularını içeren yaklaşık 170 tane bilimsel dergi yayınlanıyor. Periyodik olarak basılan bu dergiler abone olan kişilere, üniversitelere ve endüstriyel kuruluşlara dağıtılıyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler öncelikle bu dergilerde yayınlandığı için akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar nezdinde özellikle önemli hale geliyor. Çünkü makalelerinin bu dergilerde yayınlanması, özellikle akademik yükselmelerde adaylara büyük destek sağlıyor. Ayrıca elektrik, elektronik ve bilgisayar alanlardaki standartların önemli bir kısmı IEEE tarafından geliştiriliyor ve basılıyor.

Genel olarak bakıldığında yıl içinde IEEE bünyesinde on binlerce bildiri, binlerce makale, çok sayıda kitap, teknik rapor, kurs, seminer ve eğitim notları ve yeni standartlar basılıyor. Bütün bunlar IEEE Xplore elektronik kütüphanesinde saklanıyor. IEEE üyeleri bu kütüphaneye dünyanın her yerinden ulaşabiliyor. Bu kütüphane aynı zamanda mühendislik eğitimi, araştırma ve geliştirme için çok güçlü bir altyapı oluşturuyor.

 

IEEE’nin ülkemizde gerçekleştireceği etkinlikle ilgili okuyucularımızı bilgilendirir misiniz?

IEEE, küresel düzeyde çeşitli statüde ve büyüklükte konferanslar ve etkinlikler düzenliyor.  Bu etkinlikleri IEEE’nin sponsor olduğu kendi geleneksel konferanslar, küresel düzeyde başka kuruluşların sponsor olduğu geleneksel hale gelmiş konferanslar, IEEE’nin ismini kullanan yerel konferanslar ve diğer etkinlikler diye sınıflandırabiliriz. Eylül 2021’de İstanbul’da yapılacak olan IEEE PES GT&D International Conference & Exposition, IEEE’nin kendi geleneksel konferanslarından biri olup, alanındaki en büyük ve en bilinen bilimsel ve teknolojik etkinlik olarak öne çıkıyor. IEEE PES’in Türkiye Bölümü olarak organize edeceğimiz etkinliğe dünyanın dört bir yanından alanında bilinen akademisyenler, araştırmacılar, mühendisler ve teknoloji liderlerinin yanı sıra elektrik, enerji, bilişim ve finans gibi çeşitli sektörlerden önemli şirketlerin katılmasını bekliyoruz.

 

2021 IEEE PES GT&D International Conference & Exposition etkinliğinde;

·       Enerji ve Elektrik sanayisinin problemlerinin çözümlerine yönelik endüstriyel paneller,

·       Geleceğin elektrik şebekeleri ve ilgili teknolojilere yönelik çeşitli bilimsel ve teknolojik oturumlar,

·       Bu sektörde çalışanlar için ileri düzeyde kurslar,

·       Konferans boyunca gelişmiş teknolojik ürünlerin sergileneceği bir uluslararası fuar ve sergi olacak.

 

IEEE’nin Türkiye ayağı ülkemiz enerji ve elektrik sektörünün gelişimi hakkında ne tür faaliyetlerde bulunuyor?

IEEE’nin Türkiye’de yaklaşık 1.200 üyesi bulunuyor. Buradaki üyeler ‘Türkiye Bölümü’ adı altında toplanıyor. Elektrik ve enerji, haberleşme, otomatik kontrol, devreler ve sistemler gibi 15 farklı kol (chapter) bulunuyor. Bu kollardaki üyelerden bazıları IEEE’nin üst kademelerinde yönetici olarak yer alıyor. Bu çerçevede Türkiye’de çeşitli bilimsel ve teknolojik etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca dünya çapında yapılan etkinliklerde de sorumluluk alıyor.

IEEE PES topluluğunun Türkiye üyeleri, zaten elektrik ve enerji alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve mühendislerden oluşuyor. Bu alana sunulan katkıları eğitim yapmak ve eleman yetiştirmek, bilgi üretmek, teknoloji geliştirmek ve/veya transfer etmek, yayın yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek, ilgili politikaların ve süreçlerin belirlemesinde rol almak, ilgili yönetmeliklerin ve standartların geliştirilmesine destek olmak, tesisler kurmak ve işletmek şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca, yerel sektörün dünya genelindeki sektörlerle etkileşim içinde olmasına ve yeni gelişmelerin sektöre aktarılmasına katkı sağlıyor.

 

Elektrik ve enerji sektörünü yakından bilen birisi olarak ülkemiz elektrik ve enerji sektörü ile ilgili neler söylemek istersiniz?

70’li yıllardaki Arap-İsrail savaşlarından sonra petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş, Amerika’da ve Batı’da bazı önlemlerin alınmasına yol açtı. Bunlardan en önemlisini özel sektörün alternatif enerji kaynaklarını geliştirme ve bu kaynaklardan elektrik üretme alanlarına girmeye teşvik edilmesi ve petrol türevi ürünlerin daha az kullanılmasında görüyoruz.  1980 yılında ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve bunlardan elektrik üretilmesinin teşvik edilmesine yönelik uygulamaların hız kazandığını görüyoruz. Zaman içerisinde çevresel kaygıların da artmasıyla, yeşil enerji alanında teşvikler öne çıkmaya başladı. Bu teşviklerin desteği ile gelişen üniversite-sanayi işbirliğiyle yürütülen projelerle birlikte önemli bir bilgi birikimi oluştu. Ayrıca bu süreçte bilgilerin adım adım teknolojiye dönüştürülmesi sağlandı, geliştirilen bu yeni teknolojiler kullanılarak tesisler inşa edildi ve elektrik üretimine geçildi. Bu alanlardaki gelişmelerin bugün artarak devam ediyor olmasına rağmen, yenilenebilir enerji kaynakları açısından hedeflere ulaşıldığını söyleyemeyiz.

Türkiye’de özel sektör, ağırlıklı olarak mevcut teknolojileri kullanarak yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretilmesinde desteklerini sunuyor. Türkiye’de elektrik enerji ihtiyacının her on yılda yaklaşık 2 katına çıktığı göz önünde bulundurulduğunda ve bu artışın yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması hedeflendiğinde, kamu ve özel sektörün desteğine ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuz gözler önüne seriliyor. Bu yüzden Türkiye’de özel sektörün sürece dahil olmasını son derece pozitif olarak yorumluyorum. Buna rağmen, dünya genelinde olduğu gibi, bizde de istenilen hedeflere yavaş ilerlediğimizi ve konvansiyonel kaynaklara bağımlılığın devam ettiğini söyleyebiliriz. 2019 verilerine bakıldığında, kömürden üretilen elektrik miktarının birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Halbuki buradaki ana hedef, fosil yakıtların kullanılmasındaki ve çevreye verdiği zararlardaki artışın önüne geçmekti. İstenilen yöne doğru değişim yavaş gerçekleşiyor ve çok uzun sürecek gibi görünüyor.

 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde enerji ihtiyacı giderek artıyor artan bu talebi karşılamak için ne tür adımlar atılmalı?

Türkiye yıllık enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor ve bu ihtiyaç giderek artıyor. Çevremizdeki ülkelerin enerji kaynakları açısından zengin olması, kaynakların ve enerji nakil yollarının çeşitlendirilmesi, bize kolaylık sağlıyor. Türkiye ayrıca, enerji kaynakları zengini olan ülkelerle tüketici durumundaki Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor. Türkiye bir yandan bu konumunu kullanarak kendine yarar sağlamaya çalışıyor ve bir yandan da çevresinde enerji kaynakları aramaya devam ediyor. Diğer yandan kömür gibi yerel kaynaklara ağılık vermeye çalışırken, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakların (hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal kaynakların) devreye alınmasına artan oranda teşvikler veriyor. Bir de nükleer enerji alanındaki girişimler de göz önüne alındığında, Türkiye’nin enerji ihtiyacını gidermek için oluşturduğu politikaların çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Belki çevresel kaygılar nedeniyle kömür kullanımı ve nükleer atıklar nedeniyle de nükleer enerji kullanma girişimleri eleştirilebilir. Bu kaynakların kullanımını azaltmak, ancak uzun vadede mümkün olabilir.

 

IEEE enerji açığının giderilmesi noktasında ne tür faaliyetlerde bulunuyor öğrenebilir miyiz?

IEEE PES (Power Engineering Society), elektrik mühendisliği topluluğu olarak faaliyet gösteriyordu. 2000’li yılların başlarında topluluğun ismi değiştirilerek “Power and Energy Society” (Elektrik Güç ve Enerji Topluluğu) oldu. O tarihe kadar kısmen enerji konuları ile ilgilenen topluluk, bu tarihten sonra genel enerji konularında da faaliyet göstermeye başladı.  Çünkü enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji nakli, enerjinin sürdürülebilirliği ve enerji güvenliği hem çok önemli ve hem de çok stratejik konular arasında yer alıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve bunları kullanarak elektrik üretilmesi topluluğun en önemli bilimsel ve teknolojik alanlarından biridir. Yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın her yerinde bulunuyor. Bu yüzden dünyanın her yerinde elektrik enerjisi üretmek, kullanmak, ilgili teknolojiyi geliştirmek ve sosyal refahı yükseltmek mümkün. 

 

Prof.Dr. Ömer USTA

IEEE PES GTD