Elektrik Dünyası Dergisi
E Bülten Aboneliği
E-Posta
Ad / Soyad
Ana Sayfa » Röportaj
RöportajFahir GÖK: ‘‘Ürün Güvenliği ve Denetimi En Önemli Sektörel Sorunlarımızdan Birisi’
Kategori : Röportaj
Ekleyen : Administrator
Tarih : 2019-01-29 15:20:57


Geri Dön
Fahir GÖK: ‘‘Ürün Güvenliği ve Denetimi En Önemli Sektörel Sorunlarımızdan Birisi’

AGİD – Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği

 

1997 yılında 1 19 aydınlatma armatürü ve komponenti üreticisi firma tarafından kurulan kurulduğu günden beri üye sayısını her yıl artıran ülkemiz aydınlatma sektörünün gelişmesine  çok büyük katkıları olan AGİD’İN Başkanı Fahir GÖK dergimize ülkemiz aydınlatma sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

2018 yılı sektörümüz açısından nasıl geçti? 2019 yılı ile ilgili beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

2018 yılının Türkiye ve elbette sektörümüz için pek çok zorluğun yaşandığı bir yıl olduğu gerçektir ancak tüm gelişmelerin, birey ve kurumlar adına bir öğrenim süreci olduğu da bu gerçeğin değerli bir sonucudur. Bu sonuç doğrultusunda önceliğimiz, hedefimiz tüm sektör paydaşları olarak bir sinerji oluşturabilmektir. Her paydaşın kendi yetkinlikleri doğrultusunda ortaya koyacağı katma değere ihtiyacımız vardır. Aydınlatma Sektörünün üreticisinin gücüne inancımız sonsuz ve bu güç hepimiz için kaldıraç olacaktır. Yerli üretimin yerli malı bilinci ile geliştirilmesi önemli projelerimizdendir. Bugün bir aydınlatma ürününün yerli malı olarak kabul edilmesi için yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir. Bu konu üretimin yurt dışı bağımlığının azalması, arge çalışmalarına ağırlık verilmesi açısından önemlidir.

Aydınlatma sektörü olarak ihracatımız bugün elimizdeki son resmi verilere göre yıllık 250 milyon USD dır ve bu rakamın artırılmasının yine  üretici gücümüz ile mümkün olduğuna inanıyoruz, 2023 yılına kadar hedefimiz bu değeri arttırmak hatta en az iki katına çıkarmaktır. Bu kapsamdaki tüm çalışmaların iç pazardaki durağanlıkları dengelemesi beklenmektedir.

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planını incelediğimizde binalarda enerji verimliliğini artırılmasında aydınlatmanın payının ne kadar yüksek olduğu göze çarpar. Bu binaların kapsamı Hastaneler, Üniversiteler, Okullar, Yurtlar, Cezaevleri, Havalimanları kısaca kamu yönetiminde olan ama özel sektörün yapımını ve işletmesini üstlendiği binalardır. Sektör olarak hep birlikte bu konuda yapabileceklerimizi araştırmalı, yenileme projelerinin arttırılması için de bizler gerekli çalışmaları yapmalıyız. Örnek olarak bu kapsamda geçtiğimiz iki ayı kapsamak üzere kamu projelerinde finansman fırsatları başlığı altında düzenlenen seminerlerine Dernek olarak Aydınlatmada Enerji Verimliliği başlığı altında destek verdik, üyelerimizi davet ettik. Yine Çatı Derneğimiz IMSAD ile binalarda yenileme projesine destek vermek üzere çalışıyoruz.  

Yol aydınlatmasındaki LED dönüşüm projesi yine enerji verimliliği adına önemli bir projedir ve tüm yeni yatırımların 2019’dan sonra LED olacağı bilinmektedir. Bu proje Dünya ölçeğinde dahi çok büyük bir projedir, ufak adımlarla ilerlemektedir ancak realize olacaktır. Sektörün teknik ve finansal çözümler ile bu değişime hazır olması için gerekli hazırlıkları yapması gerekmektedir. Proje uzun soluklu bir hazırlık dönemi geçirmiş olsada yakın bir tarihte realizasyonun başlaması kaçınılmazdır.

Kısaca durağanlığı 2019 yılında harekete çevirecek fırsatlar ve potansiyeller bulunmaktadır, bize düşen en önemli görev ise harekete geçmektir. Sektörel sinerji oluşturmak hedefimizdir.

2019 için sektörden bahsettik ancak AEEE yönetimindeki sorumluluğumuz ile de farklı hedeflerimiz söz konusu, bu konuda da bilgi vermek isteriz. Yetkili olduğumuz ürün grupları olan küçük ev aletleri ve lambalarda her bir tüketicinin bu ürünlerin geri dönüşüme kazandırılması konusundaki farkındalığının artmasını hedefliyoruz. Bugün bu iki grubunun toplanması ile ilgili olarak Türkiye nüfusunun yaklaşık % 10’una ulaştık, hedefimiz 2019 da kişi sayısını yine en az ikiye katlamak ve elbette en kısa sürede 81 milyona buluşmaktır.

 

AGİD üyelerine ve sektörün gelişimine ne tür katkılarda bulunuyor?

AGİD kurulduğu yıldan bugüne sektörün kimlik bilincini meydana getirmek, sektör içindeki temsilciler arasında bireysel ve kollektif ilişkileri geliştirmek, ortak çabalar ve anlaşmalar vasıtasıyla kurumsal/akademik ilişkileri arttırmak, uluslararası standartlara uyum sürecini tamamlamak, Türk üreticilerin uluslararası piyasada temsil edilmelerini sağlamak, Tüketici haklarını korumak ve 2015 yılından itibaren de aktif olarak elektronik atık yönetimi için çalışmaktadır.

Son yıllarda Ürün Güvenliği ve Denetimi üzerinde çalıştığımız önemli bir konudur. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılabilecekler konusunda ortak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Kaliteli, standartlara uygun ürünlerin ülkemizde pazar sunulması hedefimizdir. Türkiye de güvenili ürün, Dünya da güvenilir ürün demektir.

Sektörel faaliyetlerimizi doğrudan etkileyen standart, yönetmelik gibi tüm mevzuat çalışmalarında bugün AGİD, ilgili kamu kuruluşlarının sektör adına öncelikli irtibat kurduğu sektör temsilcisidir. Yine örnek olarak bugün itibariyle devam eden Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği çalışmalarından bahsedebiliriz.

Yine üyesi olduğumuz Lighting Europe ile işbirliğimiz ve çalışma gruplarındaki faaliyetlerimiz ile Dünya’da ve Avrupa’da sektörümüzü ilgilendiren tüm gelişmeleri güncel olarak takip ederek bu konuların ülke ve sektör gündemine taşınması konusunda aktif olarak çalışmaktayız.

Aydınlatma Sektörünün tüm paydaşları için değerli bir kaynak olan Sektör Raporu’nun sektöre katkısına inanıyoruz. Güncel rapor çalışmalarımız devam etmektedir ve 2019 yılı ilk aylarında yayınlaması planlanmaktadır.

Üyelerimiz veya sektörden bize gelen tüm soruların ve sorunların takipçisi olarak, yanıt bulması için çalışıyoruz. Bazen bu konudaki çalışmalar uzun soluklu olsa da, sonuca ulaşmasından memnunuz.

 

Sektörünüzle ilgili yaşadığınız sorunlar neler ve bu sorunların çözümü noktasında önerileriniz nelerdir?

Aydınlatma sektörünün son yıllarda teknolojik bir değişim gösterdiği herkes tarafından bilinmektedir. Aydınlatma armatürü gelecek yıllarda bir ışık kaynağı olmanın ötesinde farklı katma değerler sunan bir ürün olacaktır. Akıllı binalar, akıllı şehirler kapsamında talep edilen bu katma değerler bir data üretim noktası olmaktan seslendirme hizmeti sunmaya kadar çok sayıda ve değişkendir. Dönem üreticinin bu katma değerlerin ne olduğunu iyi analiz etmesi ve pazara buna uygun ürünler sunma dönemidir. Üreticinin bu konuda çalışma yapması ve ürün geliştirme süreçlerini buna uygun yapılanmalıdır. Ekosistemin içinde bu gelişimlere ayak uydurmasını destekleyecek iş birliklerine kesinlikle yer vermeli, bu konuda ortaklıklar geliştirmelidir.

Teknolojik değişim sektörün insan kaynağı  ihtiyacınıda değiştirmiştir. Özellikle üretim tarafında, ışık kaynağının led dönüşümü ile elektriğin yanı sıra elektronik alanında eğitim almış kişilerin işe alımı hızla artmıştır. Yine teknolojinin kullanıcı tarafında dijitalleşmesi, IoT’nin çözümlere dahil olması ile satış ve pazarlama süreçlerinde bu konularda yetkinliklere sahip insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör artık ürün değil, yukarıda bahsettiğimiz katma değerler ile çözüm üretmektedir ve buna insan kaynağı olarakta hazırlanmaktadır. Hatta bu kapsamda son dönemlerde firmalarda yeni bir görev tanımı gündeme gelmiştir; Saha Uygulama Uzmanı. Bu kişilerin sorumluluğu ürünün satılması ile birlikte gerekli elektrik ve elektronik alt yapının kullanıcı tarafında sorunsuz olarak uygulanmasını, diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak ve sistemi sorunsuz bir şekilde devreye almaktır.

Yukarıda da bahsettiğim gibi Ürün Güvenliği ve Denetimi en önemli sektörel sorunlarımızdan biridir.

AGİD olarak hedefimiz değişimi destekleyecek, haksız rekabeti önleyecek, sektördeki istihdamı destekleyecek, aydınlatma ürünlerinin üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlayacak süreçlere destek verecek şekilde üzerimize düşen görevleri yerine getirmektir.

 

Son olarak AGİD reel sektör ile üniversiteleri buluşturma noktasında ne tür faaliyetlerde bulunuyor öğrenebilir miyiz?

Geçen senede sizlerle paylaştığımız gibi İMSAD çatısı altında Üniversite ve Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde çeşitli üniversitelerde verdiğimiz Aydınlatma dersleri devam etmektedir.

2017-2018 yıllarında Yaşar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Okan Üniversitesinde mühendislik fakültesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen derslerde özellikle sektörün önemli üretici temsilcileri ile bir araya getirerek reel sektör hakkında bilgi aktarıldı. 2019 senesinde yine Okan Üniversitesinde aynı kapsamda projeye destek vereceğiz.

Yine AGİD olarak uzun yıllardır ATMK ile birçok projeyi beraber yürütüyor ve bu çerçevede IstanbulLight sektör fuarını AGİD-UBM-ATMK olarak birlikte düzenliyoruz. Aslında ATMK ile birlikte yaptığımız tüm çalışmalar üniversite sanayi işbirliğinin en önemli örneklerini teşkil etmektedir.

AGİD olarak Üniversite ve Sanayi işbirliğine örnek teşkil eden bir diğer projemiz de İSO bünyesinde düzenlediğimiz ve yılda iki kez hayata geçirdiğimiz Genişletilmiş Sektör Toplantıları olup, bu toplantıda sadece üniversiteler değil, sektörün tüm aktörlerini ve paydaşlarını bir araya getirerek geniş katılımlı bilgi paylaşımı yapıyoruz.

 

AGİD(Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği)’in Başkanı

Fahir GÖK