Elektrik Dünyası Dergisi
E Bülten Aboneliği
E-Posta
Ad / Soyad
Ana Sayfa » Röportaj
RöportajAbdurrahman KAAN: ‘2017 yılı Türkiye Ekonomisi  İçin Güçlü Büyüme Oranlarının Gerçekleştiği Bir Dönem Oldu’
Kategori : Röportaj
Ekleyen : Administrator
Tarih : 2018-01-31 17:35:11


Geri Dön
Abdurrahman KAAN: ‘2017 yılı Türkiye Ekonomisi İçin Güçlü Büyüme Oranlarının Gerçekleştiği Bir Dönem Oldu’

Ülkemiz ekonomisinin gelişime büyük katkısı bulunan işadamlarının bir araya gelerek kurduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Başkanı Abdurrahman KAAN dergimize 2017 yılı ülkemiz ekonomisi ilgili değerlendirmelerde bulunup 2018 yılı ile ilgili tahminlerini paylaştı.

 

Bilindiği gibi 2017 yılı Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme oranlarının gerçekleştiği bir dönem oldu. İlk iki çeyrekte %5,3 ve %5,4 olarak gerçekleşen büyüme, 3. çeyrekte ivmesini daha da artırdı ve %11,1 ile son 6 yılın en iyi büyüme oranı gerçekleşmiş oldu. Bu oran Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında yılın 3. çeyreğinde en çok büyüyen ülke olduğunu gösteriyor. Çift haneli bu büyüme oranı, ekonominin bütün aktörleri adına, önümüzdeki döneme yönelik motive edici bir gelişme olarak da ilave bir ehemmiyet arz etmektedir.

Bu dönemde ağırlıklı olarak iç taleple büyüsek de, aynı zamanda dış talep de cüz’i de olsa büyümeye pozitif katkı vermiş ve yatırımlardaki artış da ivme kazanmıştır. İç talepteki artış oranı %11,7 olarak gerçekleşerek önceki çeyrekteki artışın neredeyse 4 katına çıkmış, dış ticaret rakamlarında son dönemde görülen canlanmayla birlikte mal ve hizmet ihracatındaki artış oranı da %17,2 olmuştur.

%11,1’lik büyüme oranının 7,0 puanı hanehalkı tüketiminden, 0,3 puanı devlet tüketiminden kaynaklandı. Yatırımların katkısı 3,6 puanla oldukça olumluyken, net dış talebin katkısı 0,3 puanda kaldı. Bu tablo yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinde lokomotifin iç talep olduğuna işaret ediyor. Bu bağlamda 0,3 puanla büyümeye cüzi bir destek veren net dış talebin önümüzdeki dönemde katkısının artırılabilmesi için ihracat performansımızı da muhakkak artırmalıyız.

Yatırımlardaki artışın yalnızca inşaat sektörü yatırımlarından kaynaklanmaması, sanayi sektörü adına büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarının da %34,0 oranında artış kaydetmesi; Türkiye ekonomisi adına bir diğer sevindirici bir gelişme olmuştur. Yatırımlardaki artışın sürmesi, reel sektörün ekonomiye olan güveninin sürdüğüne işaret etmesi bakımından da oldukça önemli bir gelişme olmuştur.

Ekonomi yönetimi tarafından alınan ek tedbir ve teşviklerle üçüncü çeyrekte 4 ana faaliyet kolunda da genişleme gözlendi. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiye enjekte edilen ek kaynakların, vergi indirimlerinin ve ihracattaki canlanmanın büyümeyi harekete geçirdiği görülüyor. 2018 yılında da hizmetler, sanayi, tarım ve inşaat sektörünün canlılığını sürdürmesini bekliyoruz. Bilhassa imalat sanayiinde gerçekleşen %15,2’lik artışla %14,8 oranında genişleyen sanayi sektörü önümüzdeki dönem için umut vermektedir.

Yılın tamamı için büyüme oranının %7 civarında olacağını tahmin ediyoruz. 2018 yılı da böyle bir motivasyonla girdiğimiz ve önde gelen ekonomiler arasından pozitif olarak ayrıştığımız bir yıl olacaktır. Bu bağlamda 2018 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak reel ekonomiye yönelik iyimser beklentilerimizi koruyoruz.

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Başkanı

Abdurrahman KAAN