Elektrik Dünyası Dergisi
E Bülten Aboneliği
E-Posta
Ad / Soyad
Ana Sayfa » Röportaj
RöportajProf. Dr. Sermin Onaygil: ‘ LED’in 2016 Yılında %45 Olan Genel Aydınlatmadaki Kullanım Payının 2020 Yılında %70 Seviyelerine Yükseleceği Öngörülmektedir’
Kategori : Röportaj
Ekleyen : Administrator
Tarih : 2018-01-31 15:44:06


Geri Dön
Prof. Dr. Sermin Onaygil: ‘ LED’in 2016 Yılında %45 Olan Genel Aydınlatmadaki Kullanım Payının 2020 Yılında %70 Seviyelerine Yükseleceği Öngörülmektedir’

Aydınlatma sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacı ile kurulan ve kurulduğu günden bu yana sektörün gelişimi konusunda ciddi işlere imza atan ATMK’nin Yönetim Kurulu Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermin Onaygil ile ülkemiz aydınlatma sektörünü konuştuk.

                   

2017 yılı Aydınlatma sektörü açısından nasıl geçti? 2018 yılı ile ilgili beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

 

İnşaat sektörü ile çok yakın ilişkili olduğu için, 2017 yılı Aydınlatma Sektörü açısından maalesef durağan geçmiştir. Sektörde büyük heyecan yaratan ve 2017 yılı başı itibari ile uygulamaya geçmesi beklenilen LED’li yol aydınlatmalarına dönüşüm projelerinin ertelenmiş olması da sektörü olumsuz etkilemiştir.

2018 yılında enflasyonun azalması, döviz kurlarının stabilize olması ve reel ekonominin büyümesi beklenmektedir. Ülkemiz ile birlikte çevre coğrafyamızın da büyüyeceği tahmin edildiği için, bu ortamın Türk Aydınlatma Sektörü’nü olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca, Uzak Doğu’da yaşanılan bir takım olumsuzluklar, üretim maliyetlerinin artması gibi nedenler Türkiye’ye, özellikle yakın coğrafya ve Avrupa için önemli bir üretim üssü ve lojistik merkez olma yönünde olanak yaratmaktadır.

 

Sektörü yakından bilen biri olarak bize sektörün gelişimi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Aydınlatma sektörü ile ilgili ülkemizin dünya pazarındaki yerini hem reel sektör hem de akademik anlamda değerlendirir misiniz?

 

İklim değişikliği ve enerji verimliliği günümüzde tüm politikacılar için üstesinden gelinmesi gereken en önemli konulardır. Hem çevre dostu olması hem de sağladığı enerji tasarrufu ön plana çıkarılarak 2010 yılından itibaren LED ışık kaynakları genel aydınlatmada gittikçe artan bir eğilimle kullanılmaya başlanmıştır. İlk yıllarda konvansiyonel kaynakların verimleri ile yarışamayan LED teknolojisi, çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve hemen hemen tüm aydınlatma uygulamalarında kullanılabilir bir alternatif haline gelmiştir. Enerji verimliliği kapsamında konvansiyonel ışık kaynakları yasaklanmaya başlamış, yerlerine LED ışık kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiştir. McKinsey’in raporuna göre LED’in 2016 yılında %45 olan genel aydınlatmadaki kullanım payının 2020 yılında %70 seviyelerine yükseleceği öngörülmektedir.  LED’e dönüşüm projelerinin katkısıyla, 2020 yılında dünya çapında aydınlatma pazar hacminin 125 milyar €’ya ulaşacağı, Türk Aydınlatma Sektörü’nün ise 2-2,5 milyar € civarında bir üretim büyüklüğünü yakalayacağı tahmin edilmektedir.

Genel aydınlatmaya LED teknolojisinin girmesiyle sektör, mekanik ve elektrik altyapısından çıkıp daha çok elektronik altyapıya geçiş yapmıştır. Diğer yandan LED’in çözülmesi gereken ısıl yönetim problemleri nedeniyle, mekanik ve ısıl analizler de önem kazanmıştır. İlk tesis maliyetleri yüksek olan LED teknolojisinden beklenilen verim ve konfor geri dönüşümleri ancak doğru işletim ve bakım yöntemleri ile gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda, aydınlatma kalite kriterleri yerine getirilerek gerçekleştirilmesi amaçlanan LED ışık kaynaklı aydınlatma sistemlerinin otomasyon teknolojisi ile entegre edilmesi gerekmektedir. Otomasyon sistemleri ile aydınlatmaların akıllı ve insan odaklı uygulamalar olması amaçlanmaktadır. Günümüzde LED teknojisi ve dijitalleşme büyük ilerleme göstermiş olmasına karşın, akıllı ve insan yaşamına odaklı aydınlatma kontrol stratejilerinin algoritmaları konusunda henüz yeterli gelişmeler gerçekleşememiştir. Aydınlatma sistemlerinin akıllı şebekeler ve akıllı şehir konsepti ile entegre edilebilmesi için kapsamlı deneysel araştırmalara ve bu sonuçlara dayalı algoritmaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Sektör temsilcilerinin bu gelişmeleri yakından izlemeleri ve ürünlerini gelişen teknolojilere uygun hale getirmeleri zorunludur. Aydınlatma sektörümüzün rekabet edebilecek, katma değeri yüksek ürünler ve projeler üretebilmesi için gelişen teknolojiye hakim olmaları ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Sektörünüzle ilgili yaşadığınız sorunlar neler ve bu sorunların çözümü noktasında önerileriniz nelerdir?

 

Sektörün iyi bir şekilde yönlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi için koşul ve kuralların belirlenmesi, bunların kontrollerinin sağlanması gerekmektedir. LED teknolojisine hızlı geçiş ve sektör temsilcilerinin özellikle elektronik ağırlıklı değişimi, aydınlatma temel bilgilerinin uygulanmasında ve kaliteli ürün ve tesisatların gerçekleştirilmesinde sorun yaratmıştır. Optik tasarım konusu lenslerle çok farklı boyutlara ulaşmış, LED çip ve aydınlatma armatür üretimi aşamalarındaki farklılıklar ve gerekliliklerin anlaşılması zaman almıştır. İlk zamanlarda LED üreticileri tarafından beyan edilen laboratuvar koşullarındaki çip ömür değerlerinde armatür bazında ve kullanım süresince tanımlanmalar yapılınca önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Hala tüm dünyada ve tabii ki ülkemizde LED’li aydınlatma sistemlerinin tasarım, ölçüm ve uygulama standartları konusunda eksiklikler mevcuttur.

Türkiye olarak LED’li aydınlatma sistemlerinin standart çalışmalarına katılıp, katkı sağlamamız ve ortaya çıkan sonuçları hemen uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir. Hem iç hem de dış aydınlatma uygulamalarında kalite kriterlerini sağlayan proje bazlı çalışmalara, projelerin hem tasarım hem de uygulama safhalarında kontrollerinin gerçekleştirilebildiği iş modellerine ihtiyaç vardır.  Ölçülebilir somut bir bilim olan aydınlatmada ölçme teknikleri ve yöntemleri son derece önemli ve gereklidir. ATMK, 21 yıldır üye olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda aktif görevler üstlenmekte, yayınlanan “Uluslararası Rapor ve Öneriler”de hazırlama grupları içinde yer almakta, bu platformlarda elde ettiği bilgi ve birikimleri ulusal bazda ilgili kurum ve kuruluşlara aktararak, düzenleyici yayınların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Uygulamaya yönelik Ar-Ge tabanlı bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının ve ortamların oluşturulması için de gayret göstermektedir. Komitemiz, sektörün en önemli sorunu olan haksız rekabetin önlenebilmesi için ürün ve proje bazında standart, yönetmeliklere ihtiyaç olduğunu, bu kuralların uygulanabilirliği için de yetişmiş eleman ve kontrol çalışmalarının gerektiğini düşünmektedir.  Son yıllarda özellikle kamu projelerinde üzerinde ısrarla durulan yerli üretim koşulunun uygulamaya geçmesi, ulusal bazda aydınlatma sektörünün üretim kapasitesini geliştireceği gibi önemli bir istihdam da yaratabilecektir. Yerli üretimi destekleyici ve koruyucu önlemlerin alınması son derece önemlidir.

   

Son olarak ATMK reel sektör ile üniversiteleri buluşturma noktasında ne tür faaliyetlerde bulunuyor öğrenebilir miyiz?

 

ATMK kuruluş amaçları doğrultusunda aydınlatma ile ilgili alanlarda ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için önderlik etmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda,  üç uluslararası, onbir Ulusal Aydınlatma Kongresi düzenlemiş, çok sayıda bilimsel toplantı ve eğitim çalışmalarına destek vermiş, başta üniversiteler, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD), sanayi odası, ticaret odası, elektrik mühendisleri odası vb. kuruluşlarla işbirliği yapmıştır.

ATMK, sektörün bilgi alt yapısını kuvvetlendirmek amacıyla yılda iki kez seminerler düzenlemektedir. Aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getiren ATMK, 2014 yılında başlattığı beş günlük “Aydınlatma Seminerleri”nin yedincisini de yeni tamamlamıştır.  Geçen süre içinde 150 kişiye eğitim verilen temel konular içerikli bu seminerler, katılımcıların talepleri doğrultusunda devam edecektir. Temel eğitime katılanlara yönelik, farklı aydınlatma konularında daha detaylı bilgilerin verileceği özel konulu eğitim programlarının düzenlenmesi de planlanmaktadır. İlk kuruluş yıllarında akademik bir yapıya sahip olan Komitemiz zaman içinde üye profili ve yönetim kurulu üyelerinin çeşitliliği ile özel sektör ile işbirliği içinde hareket etmeyi başarmıştır.

 

ATMK’nin Yönetim Kurulu Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL