Elektrik Dünyası Dergisi
E Bülten Aboneliği
E-Posta
Ad / Soyad
Ana Sayfa » Röportaj
RöportajFahir Gök: ‘LED Teknolojisi Aydınlatma Sektörü İçin Bugüne Kadar En Hızlı Gelişen Teknoloji Olmuştur. Ancak Standartların Oluşturulması Aynı Hızla Olmamaktadır’
Kategori : Röportaj
Ekleyen : Administrator
Tarih : 2018-01-31 15:21:13


Geri Dön
Fahir Gök: ‘LED Teknolojisi Aydınlatma Sektörü İçin Bugüne Kadar En Hızlı Gelişen Teknoloji Olmuştur. Ancak Standartların Oluşturulması Aynı Hızla Olmamaktadır’

AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök ülkemiz aydınlatma sektörü ve sektörün gelişimi ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

 

2017 yılı sektörümüz açısından nasıl geçti? 2018 yılı ile ilgili beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

 

Aydınlatma Sektörü 2007-2011 yılları arasındaki verilere dayanılarak hesaplanan %7’lik büyümesi ile 2011’de 1 milyar ABD dolarlık üretim büyüklüğüne ulaşmış, 2014 yılında ise Türkiye’deki aydınlatma iç pazarının hacmi 1,5 milyar ABD dolarını aşmıştır.

2016 yılının ise sadece Aydınlatma Sektörü için değil, diğer tüm sektörler için de çok fazla hareketli geçtiğini söylememiz mümkün olmayacaktır. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra bir durağanlık olduğunu belirtebiliriz. Buna rağmen özellikle enerji verimliliği ihtiyacının artan trendi sebebiyle konvansiyonel sistemlerin led sistemler ile dönüşümü sektöre bir hareketlilik getirmiş, genel olarak pazarda % 5 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. 2016 da Aydınlatma iç pazarı 2 milyar ABD dolarını aşmıştır. 2017 yılı itibariyle 2016 rakamlarının muhafaza edildiğini tahmin etmekteyiz.

 

Sektörü yakından bilen biri olarak bize sektörün gelişimi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörünüzle ilgili ülkemizin dünya pazarındaki yeri neresi öğrenebilir miyiz?

 

Aydınlatma sektörü belirttiğimiz gibi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir değişim ve dinamizm sergilemektedir. Özellikle teknolojideki değişiklikler ve Türkiye’nin elektronik sektöründeki güçlü alt yapısı yaşanan dinamizmde önemli rol oynamaktadır. İşte bu noktadan hareketle yakın gelecekte sektörde yeni aktörler piyasaya giriş yapacak, bu da sürdürülebilir bir büyüme ile birlikte pazarın derinleşmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, Uzak Doğuda yaşanan bir takım olumsuzluklar, maliyetlerin artması gibi sebepler, Türkiye’ nin özellikle yakın coğrafya ve Avrupa için önemli bir üretim üssü ve lojistik merkezi olması yönünde şans yaratmaktadır.

Agid olarak üyelerimiz, sektör aktörleri ve paydaşlarımızın katkı ve katılımı ile Türk Aydınlatma Sanayisinin Avrupa ülkeleri için bir üretim merkezi, tüm çevre coğrafyalar için dağıtım ve lojistik merkezi olacağına inancımız tamdır. Özellikle devletin değişimin getirdikleri ile gelişimi sağlamamız ve sürdürülebilir kılmamız için desteği ve yönlendirmesi oldukça önemlidir.

 

Sektörünüzle ilgili yaşadığınız sorunlar neler ve bu sorunların çözümü noktasında önerileriniz nelerdir?

 

Aydınlatma sektörü önemli değişim ve gelişim içindedir. Enerji verimliliği, çevre faktörü ve konfor, Aydınlatma sektöründeki büyük değişimin ilk aklan gelen sebepleridir.

Bu değişimin ana aktörü teknolojik olarak konvensiyonel sistemlerden, LED sistemlerine geçiş olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle sektörün mekanik ve elektrik altyapıdan çıkıp daha çok elektronik altyapısına sahip olması gerekliliğidir. Sektörün paydaşları değişmektedir ve mevcut üreticilerin bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Tüm sektör oyuncuları gerek üretim teknolojileri, gerekse istihdam açısından gelişmeyi ve değişimi hedeflemedirler. Yeni paydaşlar özellikle elektronik donanım açısından avantajlıdır ve mevcut üreticilerin bu rekabete hazır olması gerekmektedir.

LED teknolojisi Aydınlatma Sektörü için bugüne kadar en hızlı gelişen teknoloji olmuştur. Ancak standartların oluşturulması aynı hızla olmamaktadır. LED teknolojisi değişimlerinde özellikle verimlilik analizleri doğru yapılmalıdır. Bununla birlikte Led teknolojisi ilk yatırım maliyeti düşük bir çözüm değildir. Özellikle işletme maliyeti ve bakım maliyeti ile avantaj sağlamaktadır. Ancak doğru ürün, doğru uygulamada, doğru değişim ile hayata geçirilirse size belirli bir vadede avantaj sağlayabilir. 

Bu müthiş değişimin en büyük riski de budur. Bu sebeple sektörde LED teknolojisi konusunda ortak bir terminolojinin oluşması ve iletişiminin kurulması gerekmektedir. Yine geri dönüşümde, dinamik aydınlatma bir başka söylemle ihtiyaca göre adapte edilmiş aydınlatma gelişen dünyamızda özellikle enerji verimliliğinide dikkate aldığımızda yükselen trenddir. Son kullanıcı bu sebeple artık tasarımı ürün boyutunda değil, çözüm boyutuna taşımayı talep etmektedir.

Bu çerçevede AGİD olarak hedefimiz, değişimi destekleyip haksız rekabeti önlemek yanında istihdama katkı sağlamak ve aydınlatma ürünlerinin üretiminden nihai bertarafına kadar, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlayacak tüm süreçte üzerimize düşen görevleri yerine getirmektir

 

Son olarak ATMK (Muhtemelen AGİD ) olarak reel sektör ile üniversiteleri buluşturma noktasında ne tür faaliyetlerde bulunuyor öğrenebilir miyiz?

 

AGİD olarak uzun yıllardır ATMK ile birçok projeyi beraber yürütüyor ve bu çerçevede IstanbulLight sektör fuarını AGİD-UBM-ATMK olarak birlikte düzenliyoruz. Aslında ATMK ile birlikte yaptığımız tüm çalışmalar üniversite sanayi işbirliğinin en önemli örneklerini teşkil etmektedir. Bunun yanında, üyesi olduğumuz İMSAD çatısı altında Üniversite ve Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde çeşitli üniversitelerde verdiğimiz Aydınlatma derslerinden bahsetmek isteriz.

2016-2017 yılında Yaşar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Okan Üniversitesinde mühendislik fakültesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen derslerde özellikle sektörün önemli üretici temsilcileri ile bir araya gelerek reel sektör hakkında bilgi aktarıyoruz.  

AGİD olarak Üniversite ve Sanayi işbirliğine örnek teşkil eden bir diğer projemiz de İSO bünyesinde düzenlediğimiz ve yılda iki kez hayata geçirdiğimiz Genişletilmiş Sektör Toplantıları olup, bu toplantıda sadece üniversiteler değil, sektörün tüm aktörlerini ve paydaşlarını bir araya getirerek geniş katılımlı bilgi paylaşımı yapıyoruz.

 

AGİD Yönetim Kurulu Başkanı

Fahir GÖK